Privacybeleid

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 21 februari 2024
Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van De Haan Restauraties, Melkrijder 4-J, 3861 SG Nijkerk (Gelderland), e-mail: info@dehaanrestauraties.nl, telefoon: 06 520 500 26 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website (https://dehaanrestauraties.nl/) gebruikt. (de “dienst”). Door de dienst te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de website plaatsen. Het herziene beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene beleid in de dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Informatie die wij verzamelen:

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over u:

  • Naam
  • E-mail
  • Telefoonnummer

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Referenties
  • Verzameling van klantfeedback

Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn om anders te doen door wet.

Bewaren van uw gegevens:

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is of zolang wij deze nodig hebben om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor deze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie gedurende langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen kunt u ons schrijven op info@dehaanrestauraties.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

Cookies etc.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologie├źn, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit op eigen risico.

Links van derden en gebruik van uw informatie:

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren die toegankelijk is via een link op de dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten / gegevensbeschermings-functionaris:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze Klachtenfunctionaris bij De Haan Restauraties, Melkrijder 4-J, 3861 SG Nijkerk, e-mail: info@dehaanrestauraties.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.